Dierenwelzijn

< terug

Dierenwelzijn

Nederland wordt in de wereld als koploper gezien waar het gaat om een goede zorg voor pluimvee. Ook de laatste jaren zijn forse stappen gemaakt. Diverse schakels in de keten hebben verbeteringen doorgevoerd om het dierenwelzijn te optimaliseren. Wetenschappelijk onderzoek van Wageningen Universiteit & Research heeft bevestigd dat het dierenwelzijn in de pluimveevleessector de laatste jaren verder is verbeterd. Het welzijn van de dieren staat al centraal vanaf het moment dat de kuikens uit het ei komen tot en met de slacht. De sector innoveert ook op dit punt continu en er worden vele ontwikkelingen doorgevoerd die bijdragen aan een verdere ontwikkeling en betere borging van het dierenwelzijn. Voorbeelden die hier onder vallen zijn bijvoorbeeld de toename van het aantal uitgekomen eendagskuikens die direct toegang tot voer en water hebben en het groeiend aantal dieren dat is gehouden conform een concept met een plus op dierenwelzijn.

< terug