Milieu

< terug

Milieu

Het belangrijkste van het houden van dieren is dat er zo goed mogelijk voor de dieren wordt gezorgd. Een goed stalklimaat, voer, voldoende licht en beschutting helpen de dieren om goed te gedijen. Daarnaast spelen er ook andere belangrijke thema’s. Zo is de impact van de productie van vlees op het milieu een belangrijk speerpunt. De laatste jaren zijn daar enorm veel innovaties voor geïntroduceerd. Zo worden stallen steeds duurzamer met toepassing van zonnepanelen, warmtewisselaars en energiebesparende maatregelen, wordt de uitstoot van fijnstof in de omgeving tot een minimum teruggebracht, wordt de droge mest van kippen gebruikt om te verbranden en duurzame energie uit te winnen en worden stallen groter om meer innovatieve toepassingen te kunnen toepassen.
Daarnaast exporteren bedrijven specifieke producten van kippen, zoals de voetjes (‘looppootjes’ genoemd), naar andere landen waar ze dit graag consumeren. Zo gaat niets van de kip verloren.

Benieuwd welke innovaties er worden toegepast in de pluimveesector? Bekijk hier enkele voorbeelden:

< terug